น้ำส้มควันไม้กับความสามารถในการกำจัดปลวก

น้ำส้มควันไม้กับความสามารถในการกำจัดปลวก

????????? การจัดการกับเจ้าปลวกตัวปัญหานั้น เป็นเรื่องที่หลายคนพยายามคิดหาวิธีการดี ๆ ที่จะจัดการได้แบบปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสมาชิกภายในบ้านและเจ้าปลวกถูกจัดการเรียบ ไม่กลับมาสร้างความหนักใจ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีในการจัดการกับเจ้าปลวกตัวแสบหลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในวิธีที่สามารถจัดการกับเจ้าปลวกทั้งหลายได้ผลเป็นอย่างดี ได้แก่ น้ำส้มควันไม้ปราบปลวก

????????? น้ำส้มควันไม้ เป็นของเหลวเหนี่ยวข้นที่เกิดจากการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำจากการเผาถ่าน ซึ่งน้ำส้มควันไม้ที่ได้จะมีสีน้ำตาลออกแดง ก่อนนำมาใช้งานต้องใช้ภาชนะทิ้งไว้ก่อน 3 เดือน

วิธีการใช้น้ำส้มควันไม้นั้น เพียงแค่นำน้ำส้มควันไม้ที่เก็บใส่ภาชนะไว้แล้ว 3 เดือนมาผสมกับน้ำให้เกิดความเจือจาง ในอัตราส่วนน้ำส้มควันไม้ต่อน้ำ 20 เท่า เพราะน้ำส้มควันไม้มีความเข้มข้นสูงมาก จากนั้นนำน้ำที่ผสมแล้วใส่ในกระบอกฉีดและฉีดลงไปบริเวณที่มีปลวกอยู่ หรือนำน้ำส้มควันไม้เทราดลงไปบริเวณรังหากต้องการกำจัดทั้งรัง ทำซ้ำอย่างนี้โดยทิ้งระยะห่างประมาณ 3 วัน ทำจนไม่พบตัวปลวก

ในกรณีข้างต้นนี้เป็นการกำจัดปลวกแบบที่พบรังปลวก หากไม่พบรังปลวกให้นำน้ำส้มควันไม้ที่ผสมแล้วเทราดลงไปบริเวณโคนเสาบ้านหรือบริเวณที่บ้านเชื่อมต่อกับดิน ทำซ้ำแบบนี้โดยทิ้งระยะห่าง 3 วัน ทำจนไม่พบตัวปลวกเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะสามารถจัดการปลวกได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว ยังสามารถป้องกันปลวกได้อีกด้วย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>