การป้องกันปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี

การป้องกันปลวกโดยไม่ใช้สารเคมี

เมื่อเราทำการกำจัดปลวกได้อย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องหาวิธีการไม่ให้เจ้าปลวกนั้นกลับมาอีกหรือป้องกันไม่ให้ปลวกสามารถมาทำลายสิ่งของของเราได้อีกในเวลาอันรวดเร็ว ?วันนี้จึงมีวิธีการป้องกันปลวกโดยไม่ใช้สารเคมีมาแนะนำกันครับ โดยเริ่มจากการใช้แผ่นโลหะที่มีผิวลื่น เช่น แผ่นอลูมิเนียม มาใช้เป็นแนวป้องกันไว้รอบๆเสา หรือรอยต่อกับส่วนที่เป็นโครงสร้างไม้ เพื่อขวางกั้นเส้นทางเดินของปลวกจากพื้นดินเข้าสู่อาคาร และใช้วัสดุอื่นๆ เช่น เศษหินบท เศษแก้วบด หรือแผ่นตะแกรงโลหะ ปูรองพื้นอาคารในส่วนที่ติดพื้นดิน ทั้งหมด นอกจากนี้เรายังป้องกันและกำจัดปลวกโดยใช้สารเคมีจากสมุนไพรหรือไส้เดือนฝอย มาช่วยยับยั้งการ

เข้ามาของปลวกได้อีกทางหนึ่ง

สมุนไพรที่สามารถกำจัดปลวก จะสกัดจากพืชสมุนไพรไทย เช่น หางไหล ตระไคร้ หอม ข่า ขมิ้นชัน หัวแห้วหมู พริกขี้หนู เมล็ดงา และใบสาบเสือ ฯ สมุนไพรเหล่านี้ เป็นพืชที่ปลวกไม่สามารถสร้างกลไก ในการย่อยสลายสารสำคัญจากพืชเหล่านี้ได้ มีผลในการควบคุมประชากรปลวกโดยตรง ทำให้กลไกการทำงานในตัวปลวกเกิดความผิดปกติ เช่น ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ การอยากกินอาหาร ตลอดถึงการลดการพัฒนาการของจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลวก ทำให้ปลวกเกิดอาการป่วยและตายในที่สุด ปลวกตัวที่เหลือก็จะป่วยติดต่อกันไป จนตายยกรังในที่สุด ทั้งการเตรียมรับมือกับการจัดการบริเวณบ้านไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างรังและอาหารของปลวกแล้ว การใช้สารสกัดสมุนไพรร่วมด้วย ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถนำไปทำได้เองเลยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>